Jakość

PPM PROMONT posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę. Są to m. in. doktorzy nauk technicznych, magistrowie inżynierowie o specjalności inżynierii sanitarnej i teletechnicznej. Ciągłe szkolenia, prace naukowe, w tym przewody doktorskie są gwarantem nowoczesnych rozwiązań projektowych. Zapewniają one postęp techniczny oraz gwarantują niskie koszty eksploatacyjne. Opierając się na sprawdzonych wzorcach z powodzeniem sięgamy po nowatorskie rozwiązania, myśląc jednocześnie o naszych Inwestorach.

Nasze certyfikaty
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
AQAP 2110:2016
NCAGE 1135H
UDT Nr UC-03-228-W/1-06 do wytwarzania
UDT Nr UC-03-228-W/1-06 do modernizacji
UDT Nr UC-03-228-W/1-06 do naprawy