Osiągnięcia

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „BUDOWA NA MEDAL ’96”
Za technologię kotłowni parowej dla Firmy BART Sulnowo k. Świecia

NAGRODA ZESPOŁOWA II STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TECHNIKI
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ W BYDGOSZCZY ’96
Za technologię kotłowni parowej dla Firmy BART Sulnowo k. Świecia

NAGRODA I STOPNIA W KONKURSIE „BUDOWA NA MEDAL ’98”
Za kotłownię parową dla Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A.

NAGRODA I STOPNIA W KONKURSIE „BUDOWA NA MEDAL ’99”
Za kotłownię wodno-parową dla Szpitala Rejonowego w Chojnicach

NAGRODA ZESPOŁOWA II STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TECHNIKI NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ W BYDGOSZCZY ’98
Za kotłownię parową dla Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A.

WYRÓŻNIENIE ZESPOŁOWE II STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TECHNIKI
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ W BYDGOSZCZY ’99
Za kotłownię wodną wysokoparametrową Garbarnia MASTER Włocławek

NAGRODA I STOPNIA W KONKURSIE „BUDOWA NA MEDAL 2001”
Za kotłownię parowo-wodną wraz ze stacją uzdatniania wody w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE „BUDOWA NA MEDAL 2001”
Za Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych dla miasta Włocławek w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

NAGRODA ZESPOŁOWA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TECHNIKI W 2001 ROKU
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU
Za modernizację kotłowni węglowej na kotłownię parowo-wodną wraz ze stacją uzdatniania wody
w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

„BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2002”
Kotłownia parowo-wodna wraz ze stacją uzdatniania wody Szpital Wojewódzki Włocławek

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2004”
Za Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

HONOROWE GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2005”
Za szczególne osiągnięcia i popularyzację konkursu

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2006”
Kotłownia wodna wysokotemperaturowa wraz z rurociągiem przesyłowym gazu
średniego ciśnienia UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy

PROFILE OGÓLNOPOLSKI TYGODNIK BUDOWLANY „ZŁOTA KIELNIA” Z MEDALEM 50-LECIA

„ZŁOTA KIELNIA Z DIAMENTEM” Z OKAZJI 51-LECIA

„PLATYNOWA KIELNIA” Z OKAZJI 50-LECIA

MISTRZ TECHNIKI BYDGOSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
W KONKURSIE NOT Za osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 2009

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA BYDGOSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
W KONKURSIE NOT
Za osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 2009

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2010”
Za modernizację instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy

WYRÓŻNIENIE HONOROWE BYDGOSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH W KONKURSIE NOT
Za osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 2009

BUDOWA ROKU 2007 w Regionie Północno-Wschodnim
Za wykonanie wielokolumnowej jednostki rektyfikacji spirytusu

Pierwsza w Polsce kotłownia posiadająca znak CE – LG ELectronics Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2011”
Za budowę kotłowni na olej termalny FROSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2012”
Za budowę i wyposażenie nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu wdrożenia innowacyjnych produktów nawozowych Termo-Eko-Energia Sp. z o.o. w Chrzanowie

NAGRODA SPECJALNA PARTNERA KONKURSU
„Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2013”
Za innowacyjne działania na rzecz
budownictwa przemysłowo-ekologicznego

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2013”
Za przebudowę (modernizację) instalacji termicznego przekształcania odpadów Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2013”
Za modernizację instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Szpital Specjalistyczny MEDICAM w Gryficach

GRAND PRIX „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2013”
Za roboty budowlane dla inwestycji pn. Rozbudowa Budynku Produkcyjnego Kosmetyków Płynnych UNILEVER Polska S.A. w Bydgoszczy

Link do Galerii