Ciepło i para

Ciepło i para

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy ponad 100 kotłowni powyżej 1 MW każda. Przez ostatnie 25 lat łączna moc cieplna zrealizowanych przez nas kotłowni przekroczyła wartość 200 MW (200 000 kW).

Wybudowaliśmy kotłownie opalane:
 • gazem ziemnym,
 • propano-butanem,
 • olejem opałowym lekkim, średnim, ciężkim,
 • węglem kamiennym,
 • biomasą,
 • tłuszczem zwierzęcym.

Nasze kotłownie pracują w wielu obiektach przemysłowych (zakłady mięsne, piekarnie, zakłady produkcyjne, sprzęt oświetleniowy, zakłady przemysłu ziemniaczanego, zakłady produkcji monitorów ciekłokrystalicznych, przemysł papierniczy), obiektach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie), obiektach zamieszkania zbiorowego i budownictwa mieszkalnego.
Naszymi klientami są zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa takie jak:

 • UNILEVER Polska S.A.,
 • Fabryka Wyrobów Cukierniczych CADBURY Wedel w Skarbimierzu,
 • SHARP Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
 • LG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o.,
 • D’AUCY Polska Sp. z o.o.,
 • FROSTA Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim,
 • NEUPACK Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
 • Nasze kotłownie wytwarzają wodę gorącą, parę nasyconą niskoprężną, wysokoprężną, przegrzaną oraz olej termalny.

Link do Galerii