Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczneSYSTEM CIŚNIENIOWEGO POWROTU SKROPLIN

Do niedawna układy ciśnieniowe powrotu kondensatu w Polsce nie miały praktycznego zastosowania, choć w literaturze można było znaleźć schemat technologiczny tego typu instalacji. Przyczyną braku ich zastosowania w praktyce były opinie, że takie systemy są trudne w eksploatacji i wymagają wysokiego poziomu kwalifikacji osób obsługujących. Na podstawie już działających tego typu układów można stwierdzić, że w rzeczywistości ich eksploatacja nie nastręcza wielu trudności. Podstawowym elementem układu jest ciśnieniowy zbiornik skroplin. Ciśnienie panujące w zbiorniku jest wyższe niż ciśnienie odpowiadające za wrzenie skroplin, co eliminuje prawdopodobieństwo wtórnego odparowania. Zastosowanie zamkniętego systemu powrotu skroplin zapewnia znaczące oszczędności w zużyciu paliwa przy wykorzystaniu pary do produkcji tektury. Kolejną korzyścią zastosowania układu jest zdecydowanie mniejsze zużycie wody uzdatnionej, a tym samym mniejsze zużycie środków chemicznych do jej przygotowania. Okres zwrotu inwestycji następuje po dwóch latach.

Link do Galerii