Konferencja pt. Postępowanie z odpadami medycznymi

Serdecznie zapraszamy do udziału. 14-16 maja 2019 r.